Hãy Hiểu Về Các Cấp Bậc Trong Công An, Quân Đội Và Dấu Hiệu Nhận Biết

Các cấp bậc trong công an, quân đội và dấu hiệu nhận biết

Bạn đã bao giờ tự hỏi về các cấp bậc trong công an và quân đội, cũng như cách nhận biết được chúng không? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các cấp bậc trong công an, quân đội và dấu hiệu nhận biết của từng cấp bậc này.

I. Quân Hàm Trong Quân Đội Nhân Dân

1. Cấp Bậc Quân Hàm Của Sĩ Quan

Theo quy định tại Điều 10 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999, cấp bậc quân hàm của sĩ quan gồm ba cấp, mười hai bậc sau:

  • Cấp Uý có bốn bậc: Thiếu uý, Trung uý, Thượng uý, Đại uý.
  • Cấp Tá có bốn bậc: Thiếu tá, Trung tá, Thượng tá, Đại tá.
  • Cấp Tướng có bốn bậc: Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân; Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân; Thượng tướng, Đô đốc Hải quân; Đại tướng.

2. Cấp Bậc Quân Hàm Của Quân Nhân Chuyên Nghiệp

Theo quy định tại Điều 16 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015, cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp bao gồm:

  • Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp.
  • Trung tá quân nhân chuyên nghiệp.
  • Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp.
  • Đại úy quân nhân chuyên nghiệp.
  • Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp.
  • Trung úy quân nhân chuyên nghiệp.
  • Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp.