Máy Tính

MATLAB – Viết và chạy file Script đơn giản | Copy Paste Tool

30
MATLAB – Viết và chạy file Script đơn giản | Copy Paste Tool

Có thể bạn đã biết môi trường MATLAB chủ yếu được sử dụng để tính toán. Tuy nhiên bên cạnh đó MATLAB còn được biết đến là ngôn ngữ lập trình cũng như môi trường tương tác để thực hiện tính toán.

matlab viet va chay file script don gian

Bạn đang xem: cách chạy matlab

Trong các bài viết trước copypastetool.com đã giới thiệu cho bạn về các cú pháp cũng như cách khai báo biến trong MATLAB. Bài viết hôm nay copypastetool.com sẽ tiếp tục giới thiệu về cách viết và chạy file Script đơn giản trong MATLAB.

MATLAB – Viết và chạy file Script đơn giản

Các file chương trình trong MATLAB

MATLAB cho phép viết 2 loại file chương trình:

– Script: file script trong MATLAB là các file chương trình có phần đuôi mở rộng là .m. Trong các file này, bạn có thể viết hàng loạt các lệnh mà bạn muốn thực thi cùng nhau. Script không chấp nhận đầu vào và không trả lại bất kỳ đầu ra nào.

– Function: các file function trong MATLAB cũng là các file chương trình có phần đuôi mở rộng là .m. Function có thể chấp nhận đầu vào và có thể trả về kết quả đầu ra. Các biến sử dụng trong function là biến cục bộ.

Bạn có thể sử dụng trình soạn thảo MATLAB hoặc bất kỳ trình soạn thảo văn bản khác để tạo file .m. Trong bài viết này copypastetool.com sẽ giới thiệu và hướng dẫn cách tạo file script. Một file script có chứa nhiều lệnh MATLAB theo thứ tự và các chức năng gọi. Để chạy script bạn nhập tên script đó vào tiện ích dòng lệnh.

Tạo và chạy file Script trong MATLAB

Để tạo file script bằng MATLAB, bạn sẽ cần đến trình soạn thảo văn bản. Để mở trình soạn thảo MATLAB, bạn có 2 cách:

– Sử dụng command prompt.

– Sử dụng IDE.

Nếu sử dụng Command Prompt, bạn nhập lệnh edit vào đó để mở trình soạn thảo. Hoặc bạn có thể nhập trực tiếp lệnh edit + tên file (có đuôi .m):

Tham khảo: download adobe acrobat pro full crack | Copy Paste Tool

edit

Hoặc:

edit

Lệnh trên sẽ tạo file trong thư mục MATLAB mặc định. Nếu muốn lưu trữ tất cả các file chương trình trong thư mục cụ thể, bạn sẽ phải cung cấp toàn bộ đường dẫn.

Ví dụ để tạo thư mục có tên progs, nhập các lệnh dưới đây vào cửa sổ Command Prompt:

mkdir progs % create directory progs under default directory

chdir progs % changing the current directory to progs

edit prog1.m % creating an m file named prog1.m

Nếu đây là lần đầu tiên tạo file, MATLAB sẽ thông báo cho bạn xác nhận nó. Click chọn Yes.

matlab viet va chay file script don gian 2

Nếu đang sử dụng IDE, chọn New =>Script để mở trình soạn thảo và tạo file có tên Untitled. Tiếp theo nhập đoạn mã dưới đây vào và lưu file lại:

NoOfStudents = 6000;

TeachingStaff = 150;

NonTeachingStaff = 20;

Tham khảo: card màn hình cho laptop dell | Copy Paste Tool

Total = NoOfStudents + TeachingStaff …

+ NonTeachingStaff;

disp(Total);

Sau khi đã tạo và lưu file, bạn có thể chạy file theo 2 cách:

– Click chọn nút Run trên cửa sổ trình soạn thảo.

Hoặc:

– Chỉ cần nhập tên file (không có phần đuôi mở rộng) trên cửa sổ command prompt là: >> prog1.

Trên cửa sổ Command Prompt sẽ hiển thị kết quả:

6170

Ví dụ:

Tạo một file script, và nhập đoạn mã đưới đây vào:

matlab viet va chay file script don gian 3

Sau khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, trả về kết quả dưới đây:

matlab viet va chay file script don gian 4

Danh mục: Máy Tính

Nguồn: https://copypastetool.com

0 ( 0 votes )

Copy Paste Tool

https://copypastetool.com
Copypastetool.com là Blog  chia sẻ các kiến thức thủ thuật hay về công nghệ mạng máy tính, các tin tức mới nhất về công nghệ game.

Readers' opinions (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan