Cách Copy Khung Bìa Trong Word Đơn Giản Mà Hiệu Quả, Sao Chép Trang

Bạn có thể sao chép một trang từ Word, và chèn trang đó lên trên một trang mới. Bạn có thể sao chép hoặc nhân đôi một trang bằng cách chọn tất cả văn bản trên trang, rồi sao chép và dán vào một trang khác.

Sao Chép Một Trang Trong Tài Liệu Một Trang

Đối với các tài liệu ngắn có một trang trở xuống, cách nhanh nhất để sao chép trang đó là Chọn Tất Cả, rồi sao chép.

Nhấn Ctrl + A trên bàn phím để tô sáng tất cả văn bản trong tài liệu của bạn.

Mẹo: Bạn cũng có thể tô sáng toàn bộ tài liệu bằng cách đặt con trỏ chuột vào lề trái, rồi nhanh chóng bấm nút chuột trái ba lần liên tiếp.

Lưu ý: Hãy nhớ rằng thao tác này sẽ tô sáng tất cả mọi thứ trong tài liệu của bạn. Phương pháp này là cách tốt nhất để sao chép tài liệu chỉ có một trang.

Sao Chép Một Trang Trong Tài Liệu Nhiều Trang

Nếu tài liệu Word của bạn có nhiều trang, cách tốt nhất để sao chép một trang là chọn theo cách thủ công, rồi sao chép văn bản bạn muốn.

Đặt con trỏ vào đầu trang bạn muốn sao chép.

Bấm và kéo con trỏ đến cuối trang bạn muốn sao chép.

Nhấn Ctrl + C trên bàn phím.

Chèn Văn Bản Đã Sao Chép Vào Một Trang Khác

Sau khi sao chép nội dung của trang, bạn có thể dán nội dung đó vào một trang khác trong tài liệu của bạn hoặc vào một tài liệu mới do bạn tạo.

Đặt con trỏ ở cuối trang trước khi bạn sao chép trang.

Chọn Chèn, rồi chọn Trang Trống để thêm trang mới.

Lưu ý: Ngắt trang cũng kết thúc trang hiện tại và chuyển tới trang tiếp theo. Nhấn Ctrl + Enter trên bàn phím để tạo ngắt trang.

Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn văn bản xuất hiện trên trang mới. Nhấn Ctrl + V trên bàn phím để dán văn bản đã sao chép vào trang.

Lưu ý: Khi bạn dán vào trang mới, bạn có thể chọn giữ lại cùng định dạng hoặc dán văn bản mà không có định dạng. Sử dụng Tùy chọn Dán xuất hiện bên dưới văn bản đã sao chép của bạn để chọn tùy chọn định dạng của bạn.

Sao Chép Một Trang Sang Một Tài Liệu Mới

Để tạo tài liệu mới,

Đi tới tab Tệp, chọn Mới, rồi chọn Tài liệu trống.

Dán nội dung vào tài liệu mới, rồi lưu nội dung đó.

Cảm ơn! Có phản hồi nào nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn đúng tốt hơn.) Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn đúng tốt hơn.)