Cách chèn liên kết vào Word, Excel, PowerPoint dễ dàng mà không cần quá phức tạp

Khái niệm về Liên kết và cách sử dụng trong các ứng dụng Office trên MacBook

1. Liên kết là gì?

Liên kết (hay còn gọi là hyperlink) là một đường dẫn cho phép bạn chuyển từ một văn bản hoặc một trang web này sang một văn bản hoặc một trang web khác một cách dễ dàng. Trên các ứng dụng Microsoft như Word, Excel, PowerPoint, bạn có thể tạo liên kết để kết nối với các tài liệu, email, trang web, hoặc các phần khác trong cùng một file.

2. Cách tạo liên kết trong Word

Bước 1: Mở Word và nhập nội dung cần chèn liên kết, ví dụ như từ “TopZone” để chèn liên kết đến trang web. Sau đó, bôi đen nội dung đó.

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Command + K để mở Insert Hyperlink . Sau đó, chọn Web Page or File.

Bước 3: Sao chép URL của trang web bạn muốn liên kết.

Bước 4: Dán URL vào ô Address và nhấn OK.

3. Cách tạo liên kết trong PowerPoint

Bước 1: Mở PowerPoint và nhập nội dung hoặc chèn ảnh để tạo liên kết. Sau đó, bôi đen nội dung đó.

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Command + K để mở Insert Hyperlink . Sau đó, chọn Web Page or File.

Bước 3: Sao chép URL của trang web bạn muốn liên kết.

Bước 4: Dán URL vào ô Address và nhấn OK.

4. Cách tạo liên kết trong Excel

4.1. Tạo liên kết đến trang web trong Excel

Bước 1: Mở Excel và nhập nội dung vào ô bất kỳ, ví dụ như từ “TopZone” để chèn liên kết. Sau đó, nhấp chuột phải và chọn Hyperlink.

Bước 2: Chọn Web Page or File.

Bước 3: Sao chép URL của trang web bạn muốn liên kết.

Bước 4: Dán URL vào ô Address và nhấn OK.

4.2. Tạo liên kết đến một sheet trong Excel

Bước 1: Mở Excel và nhập nội dung vào ô bất kỳ, ví dụ như từ “TopZone” để chèn liên kết. Sau đó, nhấp chuột phải và chọn Hyperlink.

Bước 2: Chọn This Document, sau đó chọn Sheet 1 và nhấn OK.

4.3. Tạo liên kết đến file mới trong Excel

Bước 1: Mở Excel và nhập nội dung vào ô bất kỳ, ví dụ như từ “TopZone” để chèn liên kết. Sau đó, nhấp chuột phải và chọn Hyperlink.

Bước 2: Chọn Web Page or File, sau đó chọn Select.

Bước 3: Nhập tên file bạn muốn liên kết và nhấn OK.

4.4. Tạo liên kết email trong Excel

Bước 1: Mở Excel và nhập nội dung vào ô bất kỳ, ví dụ như từ “TopZone” để chèn liên kết. Sau đó, nhấp chuột phải và chọn Hyperlink.

Bước 2: Chọn E-mail Address. Trong ô E-mail Address , nhập địa chỉ email bạn muốn gửi. Trong ô Subject, nhập tiêu đề email cho nội dung bạn muốn gửi.

5. Cách xóa liên kết trong Excel

Đầu tiên, chọn ô đã chèn liên kết trước đó, sau đó nhấp chuột phải vào ô đó và chọn Remove Hyperlink.

Với những hướng dẫn trên, bạn đã biết cách chèn liên kết vào Word, Excel, PowerPoint một cách dễ dàng. Hãy thực hiện và thành công nhé!

Xem thêm:

MacBook Air 15 inch M2 2023