cách sử dụng phần mềm spss 20 | Copy Paste Tool

Tài liệu “Hướng dẫn sử dụng SPSS 26 – Áp dụng viết luận văn, đề tài nghiên cứu kinh tế sử dụng phân tích định lượng” được biên soạn bởi Phạm Lộc, quản trị viên của website copypastetool.com. Tài liệu phù hợp đối với những bạn đang quan tâm tới việc sử dụng SPSS trong phân tích dữ liệu phục vụ việc học tập, làm luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học.

Ebook SPSS 26

Nội dung chính của tài liệu sẽ đi vào giới thiệu các kiểm định, thống kê phổ biến hiện được giảng dạy trong các môn học liên quan đến phân tích dữ liệu định lượng và sử dụng để làm luận văn tại Việt Nam. Nhằm giúp các bạn có thể dể dàng hiểu được lý thuyết và làm quen với phần mềm SPSS 26, mỗi kiểm định, thống kê được giới thiệu trong tài liệu này sẽ đi đôi với phần thực hành trên SPSS 26 với tệp dữ liệu mẫu.

Viết một bình luận