cách xem lịch sử facebook trên điện thoại | Copy Paste Tool

cách xem lịch sử facebook trên điện thoại | Copy Paste Tool

Bạn muốn xem nhật ký hoạt động trên Facebook của mình nhưng chưa biết cách? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xem nhật ký hoạt động trên Facebook cực nhanh, cực đơn giản.

I. Mục đích của việc xem nhật ký hoạt động trên Facebook

 • Để xem lại và có thể xóa những từ khóa mà bạn tìm kiếm, các lượt bình luận, lượt thích, bày tỏ cảm xúc,… của bạn trên các bài viết, hình ảnh của bạn bè.
 • Để xem lại những bài viết, hình ảnh,… mà bạn đã lưu ở Kho lưu trữ tin.
 • Để xem lại những bài viết, hình ảnh,… mà bạn đã xóa ở Thùng rác.
 • Kiểm tra và phát hiện ra có những hoạt động bất thường nào của tài khoản hay không, chẳng hạn như: tự động thích, bày tỏ cảm xúc, bình luận,… trên những bài viết, hình ảnh để đảm bảo mức độ bảo mật của tài khoản.

II. Cách xem nhật ký hoạt động trên Facebook bằng điện thoại

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn (Đối với iOS). Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải.
 • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm.
 • Chọn Nhật ký hoạt động.
 • Sẽ có 4 hình thức để bạn lựa chọn: Bộ lọc, Quản lý hoạt động, Kho lưu trữ, Thùng rác.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn (Đối với iOS). Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải.

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn

Bạn đang xem: cách xem lịch sử facebook trên điện thoại

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm

Bước 3: Chọn Nhật ký hoạt động.

Chọn Nhật ký hoạt động

Chọn Nhật ký hoạt động

Bước 4: Sẽ có 4 hình thức để bạn lựa chọn:

 • Bộ lọc: bạn có thể sử dụng bộ lọc để lọc và xem lại những bài viết của bạn, bài viết có gắn thẻ bạn, các lượt thích, bày tỏ cảm xúc,… theo ngày, tháng, năm mà bạn muốn.
 • Quản lý hoạt động: sẽ hiển thị danh sách những bài viết của bạn, những hoạt động có gắn thẻ bạn, các lượt tương tác và bạn có thể dễ dàng xóa, lưu trữ, gỡ thẻ, gỡ các lượt thích, bày tỏ cảm xúc,…
 • Kho lưu trữ: sẽ hiển thị danh sách những bài viết, hình ảnh,… mà bạn đã chuyển vào kho lưu trữ trên trang cá nhân của bạn. Bạn có thể chuyển các bài viết, hình ảnh đó về trang cá nhân hoặc chuyển vào thùng rác.
 • Thùng rác: sẽ hiển thị danh sách những bài viết, hình ảnh,… mà bạn đã xóa. Trong vòng 30 ngày, bạn có thể khôi phục lại hoặc lưu trữ những nội dung mà bạn đã xóa. Sau 30 ngày, những nội dung đó sẽ được tự động xóa khỏi Thùng rác.

Sẽ có 4 hình thức để bạn lựa chọn

Sẽ có 4 hình thức để bạn lựa chọn

Nếu bạn muốn xóa nhật ký hoạt động, bạn có thể thực hiện:

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải hoạt động > Chọn xóa, gỡ cảm xúc,…

Nếu bạn muốn xóa nhật ký hoạt động, bạn có thể thực hiện:Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải hoạt động > Chọn xóa, gỡ cảm xúc,...

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải hoạt động > Chọn xóa, gỡ cảm xúc,…

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Bộ lọc để xem lại tất cả những nội dung mà bạn đã đăng, bài viết bạn đã ẩn khỏi dòng thời gian, bạn bè mà bạn đã thêm hoặc xóa,… bằng cách:

Nhấn vào Bộ lọc > Chọn hạng mụcnăm mà bạn muốn xem nhật ký hoạt động.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Bộ lọc để xem lại tất cả những nội dung mà bạn đã đăng, bài viết bạn đã ẩn khỏi dòng thời gian, bạn bè mà bạn đã thêm hoặc xóa,… bằng cách:Nhấn vào Bộ lọc > Chọn hạng mục và năm mà bạn muốn xem nhật ký hoạt động

Nhấn vào Bộ lọc > Chọn hạng mục và năm mà bạn muốn xem nhật ký hoạt động

Tham khảo: cách tạo file png trong photoshop | Copy Paste Tool

Sau đó, danh sách các hạng mục tương ứng sẽ hiển thị. Bạn có thể chọn xóa bài viết, gỡ thích, gỡ thẻ, chuyển vào kho lưu trữ, chuyển vào thùng rác,… bằng cách: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải hoạt động > Chọn xóa bài viết, gỡ thích, gỡ thẻ, chuyển vào kho lưu trữ,…

III. Cách xem nhật ký hoạt động trên Facebook bằng máy tính

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.
 • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm.
 • Chọn Nhật ký hoạt động.
 • Hoặc mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng tam giác ở góc trên bên phải.
 • Chọn Cài đặt & quyền riêng tư.
 • Chọn Nhật ký hoạt động.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm

Bước 3: Chọn Nhật ký hoạt động.

Chọn Nhật ký hoạt động

Chọn Nhật ký hoạt động

Hoặc

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng tam giác ở góc trên bên phải.

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng tam giác ở góc trên bên phải

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng tam giác ở góc trên bên phải

Bước 2: Chọn Cài đặt & quyền riêng tư.

Chọn Cài đặt & quyền riêng tư

Chọn Cài đặt & quyền riêng tư

Bước 3: Chọn Nhật ký hoạt động.

Chọn Nhật ký hoạt động

Chọn Nhật ký hoạt động

Bước 4: Sẽ có nhiều hạng mục để bạn lựa chọn:

 • Kho lưu trữ: sẽ hiển thị danh sách những bài viết, hình ảnh,… mà bạn đã chuyển vào kho lưu trữ trên trang cá nhân của bạn. Bạn có thể chuyển các bài viết, hình ảnh đó về trang cá nhân hoặc chuyển vào thùng rác.
 • Thùng rác: sẽ hiển thị danh sách những bài viết, hình ảnh,… mà bạn đã xóa. Trong vòng 30 ngày, bạn có thể khôi phục lại hoặc lưu trữ những nội dung mà bạn đã xóa. Sau 30 ngày, những nội dung đó sẽ được tự động xóa khỏi Thùng rác.
 • Xem lại bài viết có gắn thẻ bạn: sẽ hiển thị những bài viết có gắn thẻ bạn từ bạn bè.
 • Xem lại các ảnh có thể có mặt bạn: sẽ hiển thị những ảnh có thể có mặt bạn.
 • Xem lại thẻ trên bài viết của bạn: sẽ hiển thị những bài viết mà bạn bè của bạn yêu cầu bạn gắn thẻ họ vào bài viết.

Tham khảo: game candy crush saga trên facebook | Copy Paste Tool

Sẽ có nhiều hạng mục để bạn lựa chọn

Sẽ có nhiều hạng mục để bạn lựa chọn

Bạn có thể xem nhanh tất cả những hoạt động của bạn từ danh sách hiển thị ở góc dưới bên trái.

Bạn có thể xem nhanh tất cả những hoạt động của bạn từ danh sách hiển thị ở góc dưới bên trái

Bạn có thể xem nhanh tất cả những hoạt động của bạn từ danh sách hiển thị ở góc dưới bên trái

Và bạn có thể chọn xóa bài viết, gỡ thích, gỡ thẻ,… bằng cách:

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải hoạt động.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải hoạt động

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải hoạt động

Chọn xóa bài viết, gỡ thích, gỡ thẻ,…

Chọn xóa bài viết, gỡ thích, gỡ thẻ,...

Chọn xóa bài viết, gỡ thích, gỡ thẻ,…

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Bộ lọc để xem lại tất cả những nội dung mà bạn đã đăng, bài viết bạn đã ẩn khỏi dòng thời gian, bạn bè mà bạn đã thêm hoặc xóa,… bằng cách:

Nhấn vào Bộ lọc.

Nhấn vào Bộ lọc

Nhấn vào Bộ lọc

Chọn hạng mụcnăm mà bạn muốn xem nhật ký hoạt động > Nhấn Lưu thay đổi.

Chọn hạng mục và năm mà bạn muốn xem nhật ký hoạt động > Nhấn Lưu thay đổi

Chọn hạng mục và năm mà bạn muốn xem nhật ký hoạt động > Nhấn Lưu thay đổi

Sau đó, danh sách các hạng mục tương ứng sẽ hiển thị ở góc dưới bên trái. Bạn có thể chọn xóa bài viết, gỡ thích, gỡ thẻ, chuyển vào kho lưu trữ, chuyển vào thùng rác,… bằng cách: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải hoạt động > Chọn xóa bài viết, gỡ thích, gỡ thẻ, chuyển vào kho lưu trữ,…

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn cách xem nhật ký hoạt động trên Facebook cực nhanh, cực đơn giản. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!

Xem thêm: Advanced programming | Copy Paste Tool

Leave a Comment

Your email address will not be published.