Cách xóa bạn bè, hủy kết bạn trên Facebook nhanh, đơn giản

Cách xóa bạn bè, hủy kết bạn trên Facebook nhanh, đơn giản

Bạn đang tìm cách xóa bạn bè, hủy kết bạn trên Facebook nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xóa bạn bè, hủy kết bạn trên Facebook nhanh, đơn giản.

Cách xóa bạn bè, hủy kết bạn trên Facebook nhanh, đơn giản

Cách xóa bạn bè, hủy kết bạn trên Facebook nhanh, đơn giản

1. Cách xóa bạn bè, hủy kết bạn trên Facebook bằng điện thoại

Hướng dẫn nhanh

  • Mở ứng dụng Facebook > Nhấn vào biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải.
  • Nhập tên bạn bè mà bạn muốn xóa, hủy kết bạn vào khung Tìm kiếm trên Facebook.
  • Nhấn vào biểu tượng Bạn bè.
  • Chọn Hủy kết bạn.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook > Nhấn vào biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải.

Mở ứng dụng Facebook > Nhấn vào biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải

Mở ứng dụng Facebook > Nhấn vào biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải

Nhập tên bạn bè mà bạn muốn xóa, hủy kết bạn vào khung Tìm kiếm trên Facebook.

Nhập tên bạn bè mà bạn muốn xóa, hủy kết bạn vào khung Tìm kiếm trên Facebook

Nhập tên bạn bè mà bạn muốn xóa, hủy kết bạn vào khung Tìm kiếm trên Facebook

Bước 2: Nhấn vào trang cá nhân của người mà bạn muốn xóa, hủy kết bạn > Nhấn vào biểu tượng Bạn bè.

Nhấn vào trang cá nhân của người mà bạn muốn xóa, hủy kết bạn > Nhấn vào biểu tượng Bạn bè

Nhấn vào trang cá nhân của người mà bạn muốn xóa, hủy kết bạn > Nhấn vào biểu tượng Bạn bè

Bước 3: Chọn Hủy kết bạn.

Chọn Hủy kết bạn

Chọn Hủy kết bạn

Chọn OK.

Chọn OK

Chọn OK

Để hủy kết bạn với người đã vô hiệu hóa tài khoản Facebook, bạn chỉ cần:

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn (Đối với iOS).

Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn

Tại mục Bạn bè, chọn Xem tất cả bạn bè.

Tại mục Bạn bè, chọn Xem tất cả bạn bè

Tại mục Bạn bè, chọn Xem tất cả bạn bè

Nhập tên bạn bè vào khung Tìm kiếm bạn bè.

Nhập tên bạn bè vào khung Tìm kiếm bạn bè

Nhập tên bạn bè vào khung Tìm kiếm bạn bè

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải

Chọn Hủy kết bạn với.

Chọn Hủy kết bạn với

Chọn Hủy kết bạn với

Chọn OK.

Chọn OK

Chọn OK

2. Cách xóa bạn bè, hủy kết bạn trên Facebook bằng máy tính

Hướng dẫn nhanh

  • Mở Facebook trên máy tính > Nhập tên bạn bè mà bạn muốn xóa, hủy kết bạn vào khung Tìm kiếm trên Facebook.
  • Nhấn vào biểu tượng Bạn bè.
  • Chọn Hủy kết bạn.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính > Nhập tên bạn bè mà bạn muốn xóa, hủy kết bạn vào khung Tìm kiếm trên Facebook.

Mở Facebook trên máy tính > Nhập tên bạn bè mà bạn muốn xóa, hủy kết bạn vào khung Tìm kiếm trên Facebook

Mở Facebook trên máy tính > Nhập tên bạn bè mà bạn muốn xóa, hủy kết bạn vào khung Tìm kiếm trên Facebook

Bước 2: Nhấn vào trang cá nhân của người mà bạn muốn xóa, hủy kết bạn > Nhấn vào biểu tượng Bạn bè.

Nhấn vào trang cá nhân của người mà bạn muốn xóa, hủy kết bạn > Nhấn vào biểu tượng Bạn bè

Nhấn vào trang cá nhân của người mà bạn muốn xóa, hủy kết bạn > Nhấn vào biểu tượng Bạn bè

Bước 3: Chọn Hủy kết bạn.

Chọn Hủy kết bạn

Chọn Hủy kết bạn

Chọn Xác nhận.

Chọn Xác nhận

Chọn Xác nhận

Để hủy kết bạn với người đã vô hiệu hóa tài khoản Facebook, bạn chỉ cần:

Nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

Nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Chọn Bạn bè.

Chọn Bạn bè

Chọn Bạn bè

Nhập tên bạn bè vào khung Tìm kiếm.

Nhập tên bạn bè vào khung Tìm kiếm

Nhập tên bạn bè vào khung Tìm kiếm

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải ảnh đại diện của họ.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải ảnh đại diện của họ

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải ảnh đại diện của họ

Chọn Hủy kết bạn.

Chọn Hủy kết bạn

Chọn Hủy kết bạn

Chọn Xác nhận.

Chọn Xác nhận

Chọn Xác nhận

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn cách xóa bạn bè, hủy kết bạn trên Facebook nhanh, đơn giản. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!