đồng bộ danh bạ facebook trên iphone | Copy Paste Tool

đồng bộ danh bạ facebook trên iphone | Copy Paste Tool

Phương pháp 2. Top 3 Apps để đồng bộ hóa Facebook Liên hệ với iPhone

1. copypastetool.com cho Facebook, LinkedIn và Google+ Liên hệ

copypastetool.com cho Facebook, LinkedIn và Google+ Liên hệ là một ứng dụng iPhone dễ sử dụng. Nó giúp để đồng bộ danh bạ với hình ảnh mới nhất và thông tin từ Facebook sang iPhone một cách dễ dàng. Bên cạnh Facebook, nó cũng hoạt động tốt với LinkedIn và Google +.

how to sync iphone with facebook

>

2. ContactsXL + Facebook Sync

ContactsXL là một ứng dụng quản lý liên lạc. Nó cho phép bạn đồng bộ hóa iPhone với danh bạ Facebook một cách dễ dàng. Nó không chỉ số điện thoại đồng bộ, mà còn hình ảnh hồ sơ cá nhân Facebook. Khi bạn muốn gọi bất kỳ firends Facebook, bạn chỉ cần gõ bức tranh của mình. Có gì hơn, bạn có thể liên lạc sao lưu và khôi phục chúng bất cứ lúc nào ngay từ iPhone của bạn. Nếu bạn có địa chỉ liên lạc trùng lặp trong Sổ địa chỉ, ứng dụng này sẽ phát hiện chúng và xóa chúng.

syncing facebook contacts with iphone

3. FaceSync

Như tên gọi của nó cho thấy, FaceSync được sử dụng chủ yếu để đồng bộ danh bạ Facebook với iPhone. Nó không đồng bộ hóa số điện thoại, mà còn đồng bộ hóa danh bạ hình ảnh, sinh nhật, công ty, chức danh công việc cùng một lúc. Nếu bạn là một người sử dụng Facebook trung thành, ứng dụng này là một trong những phù hợp với bạn.

how to sync facebook contacts to iphone

Bạn có thể thích những bài viết này:

  1. Làm thế nào để Khôi phục tin nhắn đã xóa Facebook Messenger trên Android
  2. Làm thế nào để Khôi phục tin nhắn đã xóa Facebook Messenger trên iOS
  3. Facebook Messenger đáp thắc mắc