5 cách dễ dàng để format ổ C | Copy Paste Tool

5 cách dễ dàng để format ổ C | Copy Paste Tool

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề format o dia c hot nhất hiện nay

Format ổ C (phân vùng chính mà Windows hoặc hệ điều hành khác được cài đặt) nghĩa là bạn sẽ xóa toàn bộ hệ điều hành và những thông tin khác trên ổ C.

Thật không may, format ổ C không phải là một quá trình đơn giản. Bạn không thể format ổ C theo cách dùng để format ổ cứng khác trong Windows, vì bạn ở trong Windows khi thực hiện format. Format ổ C từ bên trong Windows sẽ giống như nâng một chiếc ghế lên không trung trong khi đang ngồi trên đó.

Giải pháp là format ổ C từ bên ngoài Windows, nghĩa là bạn cần một cách để format ổ từ một nơi khác ngoài cài đặt Windows. Cách dễ nhất để làm điều này là boot từ hệ điều hành (có khả năng format) thông qua ổ CD/DVD/BD, ổ flash (USB) hoặc ổ đĩa mềm.

Nghe có vẻ rất phức tạp, nhưng mọi thứ thực sự khá dễ thực hiện. Dưới đây là một số cách hoàn toàn miễn phí để format ổ C.

Chú ý: Nếu muốn thay thế hoặc cài đặt lại Windows, bạn không cần format ổ C trước. Việc format được thực hiện tự động trong quá trình cài đặt Windows. Hãy bỏ qua bài viết này và thay vào đó chuyển sang: Những điều cần biết về các cách cài Windows hiện nay.

Lưu ý quan trọng: Format ổ C không xóa vĩnh viễn dữ liệu trên ổ. Nếu bạn muốn xóa hoàn toàn thông tin trên ổ C, hãy xem cách số 5 bên dưới.

1. Format ổ C từ đĩa cài đặt Windows hoặc USB

Format ổ C từ đĩa cài đặt Windows hoặc USB
Format ổ C từ đĩa cài đặt Windows hoặc USB

Cách dễ nhất để format ổ C là hoàn thành một phần cài đặt Windows. Hầu hết mọi người đều có DVD hoặc USB cài Windows trong nhà, do đó có thể dễ dàng truy cập vào một phương tiện để format ổ bên ngoài Windows.

Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ có thể format C theo cách này bằng phương tiện cài đặt Windows 10, Windows 8, Windows 7 hoặc Windows Vista. Tuy nhiên, hãy tiếp tục đọc phần sau nếu bạn chỉ có đĩa Windows XP.

Việc bạn có hệ điều hành Windows nào trên ổ C không thành vấn đề, bao gồm cả Windows XP. Yêu cầu duy nhất là phương tiện thiết lập cần phải từ phiên bản Windows mới hơn.

2. Format ổ C từ System Repair Disc

Nếu bạn không có quyền truy cập vào phương tiện cài đặt Windows, nhưng vẫn có quyền truy cập vào bản sao Windows 10, Windows 8 hoặc Windows 7 đang hoạt động, bạn có thể tạo System Repair Disc hoặc Recovery Drive (tùy thuộc vào phiên bản Windows), sau đó boot và format ổ C từ đó.

Bạn chỉ có thể format ổ C theo một trong hai cách sau nếu bạn có quyền truy cập vào Windows 10, 8 hoặc 7 để tạo phương tiện. Nếu không, hãy nhờ ai đó tạo USB hoặc đĩa sửa chữa từ máy tính của họ.

Lưu ý: Recovery Drive hoặc System Repair Disc có thể format ổ C có bất kỳ hệ điều hành Windows nào trên đó, bao gồm Windows XP hoặc Windows Vista.

3. Format ổ C từ Recovery Console

Format ổ C từ Recovery Console
Format ổ C từ Recovery Console

Nếu có CD cài đặt Windows XP, bạn có thể format ổ C từ Recovery Console.

Lưu ý lớn nhất ở đây là bạn cũng phải cài đặt Windows XP trên ổ C của mình. Nếu bạn không có quyền truy cập vào phiên bản Windows mới hơn, tùy chọn này có thể là lựa chọn tốt nhất của bạn.

Phương pháp dùng Recovery Console để format C này cũng áp dụng cho Windows 2000. Recovery Console không tồn tại trong Windows Vista trở lên, cũng không tồn tại trong Windows ME, Windows 98 hoặc phiên bản trước đó.

4. Format ổ C từ công cụ chẩn đoán và sửa chữa miễn phí

Một số công cụ chẩn đoán và sửa chữa dựa trên CD/DVD miễn phí, có khả năng boot, được những người đam mê PC và các công ty khác ngoài Microsoft đưa ra.

Đây sẽ là tùy chọn tốt nhất để format ổ C nếu bạn không có quyền truy cập vào bất kỳ loại phương tiện cài đặt hay phiên bản Windows mới nào để tạo đĩa sửa chữa hoặc ổ khôi phục.

Bất kỳ công cụ nào trong số này cũng có thể format ổ C mà không gặp sự cố.

5. Xóa sạch ổ bằng phần mềm hủy dữ liệu

Xóa sạch ổ bằng phần mềm hủy dữ liệu
Xóa sạch ổ bằng phần mềm hủy dữ liệu

Phần mềm hủy dữ liệu thực sự phá hủy dữ liệu trên ổ, đưa nó trở về trạng thái cơ bản giống như sau khi rời khỏi nhà máy sản xuất ổ cứng.

Nếu bạn format ổ C vì muốn đảm bảo mọi thứ trên ổ đĩa chính sẽ được xóa vĩnh viễn, bạn nên xóa sạch ổ cứng của mình bằng các hướng dẫn này.

Leave a Comment

Your email address will not be published.