Nghề Giám Sát: Chìa khóa thành công của một đất nước phát triển

image

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ dân phố Phố (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) kiểm tra chất lượng công trình kè chống xói mòn.

Việc giám sát trực tiếp từ phía dân cần được tăng cường và trở thành một phần quan trọng trong giáo dục ở các học viện, trường đại học và cơ sở đào tạo cán bộ. Điều này sẽ giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết sâu sắc về tư tưởng của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về vai trò của dân trong việc tham gia xây dựng, quản lý và giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức và đơn vị, đồng thời góp phần gia tăng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vấn đề hiện tại

Nếu như không đủ kiến thức, đào tạo cụ thể và tài liệu hướng dẫn chuyên môn về giám sát đầu tư của cộng đồng, các thành viên của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng sẽ gặp khó khăn trong công việc. Như bà Đỗ Cẩm Thục – đại diện Ủy ban MTTQ phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã chia sẻ, hoạt động của ban tại phường vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi thành viên trong ban đã cao tuổi và có hạn chế về chuyên môn. Ngoài việc nâng cao nội dung công tác giám sát trực tiếp từ phía dân và thông qua ban, việc lựa chọn nhân sự cũng cần đảm bảo tính uy tín, kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn.

Đề xuất giải pháp

Cần sửa đổi Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT để tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại các khu phố phù hợp với tình hình thực tế. Thành phần của ban gồm Ủy ban MTTQ cấp xã, Ban Thanh tra nhân dân, Ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ cấp xã và đại diện người dân trên địa bàn. Điều này sẽ thay thế cơ chế hiện tại khi thành viên của ban không phải là đại diện của các tổ chức thành viên của MTTQ cấp xã. Thêm vào đó, số lượng thành viên của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cần từ 5-10 người tùy theo quy mô của từng dự án.

Cải thiện chất lượng

Cần tập trung vào việc cải thiện chất lượng của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, đặc biệt là chất lượng của cán bộ chuyên trách và không chuyên trách của ban. MTTQ Việt Nam cần hợp tác và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên để tìm ra những người đã nghỉ hưu có trình độ chuyên môn và kỹ thuật, cùng với tính tích cực xã hội và khả năng chịu trách nhiệm trước dân cảnh quyền. Các thành viên của ban cần nhận thức sâu sắc về quyền và trách nhiệm của họ trước dân, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị và sẵn lòng đảm nhận trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ giám sát.

Copy Paste Tool là công cụ hữu ích giúp bạn thực hiện công việc sao chép và dán một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hãy thử nó ngay tại đây để trải nghiệm sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian của việc sao chép và dán.