Hướng dẫn xử lý lỗi Facebook bị sai giờ trên máy tính nhanh nhất

Hướng dẫn xử lý lỗi Facebook bị sai giờ trên máy tính nhanh nhất

Hướng dẫn xử lý lỗi Facebook bị sai giờ trên máy tính nhanh nhất
Hướng dẫn xử lý lỗi Facebook bị sai giờ trên máy tính nhanh nhất

Tham khảo: Top ảnh chế cmt FB hài – Hình ảnh comment Facebook chế bựa, bá đạo

Cách thay đổi đồng hồ Facebook của bạn

Nếu các bài đăng trên Facebook của bạn dường như đang du hành xuyên thời gian, có thể có vấn đề gì đó với cài đặt thời gian trên máy tính của bạn. Facebook căn cứ dấu thời gian của bạn vào đồng hồ máy tính của bạn, thay vì một hệ thống lưu giữ thời gian nội bộ. Bằng cách đặt lại thời gian trên máy tính, bạn sẽ có thể khôi phục dấu thời gian của mình trở lại bình thường. Mặc dù phương pháp này sẽ giúp bạn khôi phục các bài đăng của mình đúng lịch trình, nhưng Facebook không cho phép bạn thay đổi múi giờ của tài khoản sau khi tạo tài khoản ban đầu.

Bạn đang xem: giờ trên facebook bị sai

Leave a Comment

Your email address will not be published.