Cách Kích Hoạt Group Policy Editor (gpedit.msc) trên Windows Home

Bạn đã từng nghe đến Group Policy Editor (gpedit.msc) trên Windows nhưng không thể tìm thấy nó trên phiên bản Home? Đừng lo, trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách kích hoạt công cụ quan trọng này trên Windows Home một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Vì sao không tìm thấy Group Policy Editor trên Windows Home?

Trên các phiên bản Windows Home, Group Policy Editor thường không được cài đặt sẵn. Điều này có nghĩa là bạn không thể truy cập và thay đổi một số cài đặt quan trọng trên hệ thống của mình. Nhưng đừng lo, vẫn có cách để bạn kích hoạt Group Policy Editor trên Windows Home!

Giải pháp 1: Sử dụng trình cài đặt Add GPEDIT.msc

Giải pháp đầu tiên là sử dụng công cụ “Add GPEDIT.msc”. Đây là một công cụ nhỏ giúp bạn cài đặt Group Policy Editor trên phiên bản Windows Home. Dưới đây là các bước thực hiện:

 1. Đầu tiên, hãy sao chép các thư mục và tệp tin từ đường dẫn C:WindowsSysWOW64 như sau:

  • Thư mục GroupPolicy
  • Thư mục GroupPolicyUsers
  • Tệp tin gpedit.msc
 2. Tiếp theo, truy cập đường dẫn C:WindowsSystem32 và dán những thư mục và tệp tin bạn vừa sao chép vào đó.

 3. Tải xuống file ZIP “Add GPEDIT.msc” từ trang web của DeviantArt và cài đặt nó trên máy tính của bạn.

 4. Sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy công cụ “gpedit.msc” trong thư mục C:WindowsTempgpedit. Bạn có thể truy cập vào thư mục này để sử dụng Group Policy Editor.

Lưu ý: Nếu tên người dùng Windows của bạn gồm nhiều từ, bạn cần điều chỉnh một số cài đặt. Nhấp chuột phải vào tệp tin x64.bat hoặc x86.bat (tùy thuộc vào hệ thống 64 bit hoặc 32 bit của bạn) và chọn “Open with… > Notepad” hoặc “Edit” (trên Windows 10). Thêm dấu ngoặc kép vào 6 phiên bản của %username%, tức là thay đổi %username% thành "%username%". Lưu lại và chạy lại file BAT với quyền quản trị bằng cách nhấp chuột phải và chọn “Run as administrator”. Nếu gặp lỗi “MMC could not create snap-in”, hãy thử thay thế "%username%" bằng "%userdomain%%username%".

Giải pháp 2: Sử dụng GPEDIT Enabler BAT

Nếu giải pháp trước đó không thành công hoặc bạn không tìm thấy file gpedit.msc trên hệ thống của mình, bạn có thể thử cách này:

 1. Mở Notepad và nhập code sau đây:
@echo off
pushd "%~dp0"
dir /b %SystemRoot%servicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3.mum >List.txt
dir /b %SystemRoot%servicingPackagesMicrosoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3.mum >>List.txt
for /f %%i in ('findstr /i . List.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"%SystemRoot%servicingPackages%%i"
pause
 1. Lưu file dưới dạng Enabler.bat.

 2. Nhấp chuột phải vào file BAT vừa tạo và chọn “Run as Administrator”. Một cửa sổ lệnh sẽ hiển thị và file BAT sẽ thực hiện một số cài đặt. Đợi cho đến khi bạn thấy dòng “Press any key to continue” phía dưới để đóng cửa sổ lệnh.

Sau đó, bạn có thể tìm kiếm và mở Group Policy Editor bằng cách sử dụng cửa sổ Run.

Chúc bạn thành công trong việc kích hoạt và sử dụng Group Policy Editor trên Windows Home!

Copy Paste Tool