Học và Làm theo Lời Bác – Đáp Án và Mẹo Ôn Tập

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp đáp án chi tiết cho bảng C của cuộc thi Học và Làm theo Lời Bác năm 2023. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ một số mẹo ôn tập giúp bạn nắm chắc thông tin và đạt thành tích tốt trong cuộc thi.

Đáp Án Học và Làm theo Lời Bác Bảng C – Tuần 1

Thời gian thi vòng loại tuần 1 diễn ra từ 9h00 ngày 11/9/2023 đến 22h00 ngày 17/9/2023. Dưới đây là đáp án cho từng câu hỏi trong tuần 1:

Đáp án tuần 1 – Câu 1 đến câu 10:

  1. Đầm Trà Ổ ở nước ta thuộc tỉnh nào sau đây? B. Bình Định
  2. Chỉ số hàng hải của Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trong các nước có biển? C. đứng thứ 27 trong số 157 nước có biển
  3. Trong Bài nói trong dịp đến thăm đoàn xe đầu tiên của quân đội (1951), Hồ Chí Minh so sánh xe và xăng như cái gì? D. mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân
  4. Trong Bài nói tại Hội nghị Bộ Công nghiệp nặng (31/12/1964), Hồ Chí Minh nói: “Phải đẩy mạnh … thực