Làm Dấu Thánh Giá: Tìm hiểu về Phép rửa tội trong Kitô giáo

Dấu Thánh Giá là một nghi lễ quan trọng trong phụng vụ Kitô giáo. Để hiểu rõ hơn về nghi lễ này, chúng ta cần tìm hiểu về văn bản và ý nghĩa của nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua một số điều quan trọng về Dấu Thánh Giá, từ văn kiện gốc cho đến lịch sử và ý nghĩa của nó.

Văn kiện

Theo văn kiện Tin Mừng, việc làm Dấu Thánh Giá bắt nguồn từ một lời mệnh của Chúa Jesus: “Hãy đi và làm cho mọi dân trở thành môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Thần” (Mt 28,19). Từ lời mệnh này, việc làm Dấu Thánh Giá trở thành một phần không thể thiếu trong phụng vụ Kitô giáo.

Lịch sử và ý nghĩa

Lịch sử của việc làm Dấu Thánh Giá rất lâu đời, nó bắt nguồn từ dấu hiệu mà người Do Thái đã ghi trên cửa