Làm Tròn Trong Python: Cách Làm Tròn Hai Chữ Số Thập Phân

Bạn đã từng gặp phải tình huống cần làm tròn số thực trong Python và bạn không biết phải làm thế nào? Đừng lo, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này cùng nhau. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm tròn hai chữ số thập phân trong Python một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Sử dụng hàm round()

Hàm round() là một trong những phương pháp làm tròn phổ biến nhất trong Python. Chỉ cần tìm kiếm “làm tròn số trong Python” và bạn sẽ nhận được ngay câu trả lời. Hãy xem cách làm tròn hai chữ số thập phân cho phép tính sau đây:

>>> round(1/3, 2)
0.33

Có vẻ đơn giản phải không? Hãy xem một ví dụ khác. Lần này, tôi muốn làm tròn phép tính 7/2.

>>> round(7/2, 2)
3.5

Ồ, tại sao chỉ có 3.5 thế nhỉ? Tôi mong đợi kết quả là 3.50. Có vẻ như kết quả trả về chỉ có hai chữ số thập phân, không giống như tôi mong đợi. Đừng lo, trong phần tiếp theo, tôi sẽ chỉ bạn cách làm tròn chính xác với hai chữ số thập phân.

Chuyển đổi định dạng với hàm format()

Cách tiếp theo là sử dụng hàm format() để chuyển đổi dữ liệu thành chuỗi định dạng mà bạn mong đợi, có hai chữ số thập phân.

>>> "{:.2f}".format(7/2)
'3.50'

Lưu ý rằng kết quả trả về là một chuỗi, nếu bạn muốn sử dụng số thực, hãy nhớ chuyển đổi kiểu dữ liệu thành số thực bằng cách sử dụng hàm float() nhé.

Ví dụ: float("{:.2f}".format(7/2))

Vậy là xong rồi, chỉ cần hai cách đơn giản như vậy bạn có thể làm tròn số thực trong Python dễ dàng. Hy vọng bài viết này đã hữu ích cho bạn.

Tại đây là công cụ Copy Paste Tool để bạn thực hiện các thao tác copy và paste một cách dễ dàng và tiện lợi trong Python.

Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!