Lời Nhắn Bạn Cần Biết

Điện thoại là phương tiện không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng làm sao để giao tiếp hiệu quả qua điện thoại, đặc biệt là khi bạn sử dụng tiếng Anh? Hãy cùng tìm hiểu một số câu nói thường gặp để trò chuyện một cách thông thạo.

Giới thiệu

Khi bạn muốn tự giới thiệu, hãy nói “This is Ken” hoặc “Ken speaking” (Tôi là Ken hoặc Ken đây).

Hỏi xem ai đang gọi

Để biết ai đang gọi, bạn có thể hỏi “Excuse me, who is this?” (Xin lỗi, ai đấy ạ?) hoặc “Can I ask who is calling, please?” (Tôi có thể hỏi ai đang gọi đến đó ạ?).

Đề nghị được nói chuyện với ai đó

Khi bạn muốn nói chuyện với một người nào đó, hãy dùng câu “Could/Can/May I speak to…?” (Tôi có thể nói chuyện với…) hoặc “Can I have extension 321?” (Làm ơn cho tôi nhánh số 321).

Đề nghị ai đó chuyển máy

Nếu bạn muốn ai đó chuyển máy cho người khác, bạn có thể nói “I will put you through…” (Tôi sẽ nối máy cho…) hoặc “Can you hold the line?” hoặc “Can you hold on a moment?” (Bạn có thể cầm máy một lúc được không?).

Không có ai ở đó

Nếu người mà bạn muốn nói chuyện không có mặt, bạn có thể trả lời khách như sau:

  • “I am afraid Mr. A is not available at the moment.” (Tôi rất tiếc rằng ông A không có ở đây).
  • “The line is busy right now.” (Đường dây đang bận).
  • “Mr Jack is not in. Mr Jack is out at the moment.” (Ông Jack không có ở đây. Ông Jack vừa đi ra ngoài).

Đề nghị để lại lời nhắn

Nếu bạn muốn để lại lời nhắn, bạn có thể dùng câu “Could/Can/May I take a message?” (Bạn có gì nhắn lại không?) hoặc “Would you like to leave a message?” (Bạn có muốn để lại lời nhắn không?).

Tin nhắn qua máy điện thoại trả lời tự động

Nếu máy điện thoại trả lời tự động, tin nhắn cần gồm các phần sau:

  • Introduction (giới thiệu) – Xin chào, tôi là Ken hoặc Xin chào, tên tôi là Ken.
  • State the time of day and your reason for calling (nói rõ ngày và lý do gọi đến) – Bây giờ là mười giờ sáng, tôi gọi điện để tìm hiểu…
  • Make a request (yêu cầu) – Bạn có thể gọi lại cho tôi được không? Bạn không phiền chứ nếu…?
  • Leave your telephone number (Để lại số điện thoại của bạn) – Số điện thoại của tôi là…
  • Finish (Kết thúc) – Cảm ơn nhiều, tạm biệt hoặc Tôi sẽ nói chuyện với bạn sau, tạm biệt.

Luyện tập trên lớp

Ngay cả khi không có ai để thực hành, bạn vẫn có thể thực hiện trên lớp. Hãy rủ bạn cùng thực hành và luyện tập thông qua việc giả vờ gọi điện thoại. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình.

Chúc các bạn thành công!

Copy Paste Tool