Bảo mật thông tin cá nhân của trẻ em từ 7 tuổi trở lên trên Luattreem Vn đăng nhập

Trẻ em từ 7 tuổi trở lên phải đồng ý trước khi tiết lộ thông tin cá nhân của mình. Điều này đã được Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ban hành vào ngày 01/06/2017 nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em.

Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ

Theo Luật, việc công bố và tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không có sự đồng ý của trẻ trên 7 tuổi và của cha mẹ, người giám hộ là bị nghiêm cấm. Đồng thời, cung cấp dịch vụ internet, sản xuất, kinh doanh xuất bản phẩm, đồ chơi, trò chơi dành cho trẻ em nhưng có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ cũng bị cấm.

Ngoài ra, Luật cũng quy định không được cung cấp hoặc che giấu thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bóc lột, bạo lực. Việc lấn chiếm và sử dụng cơ sở hạ tầng dành cho việc học tập, vui chơi, giải trí của trẻ em trái với quy định của pháp luật cũng bị nghiêm cấm. Đồng thời, bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và các chất gây nghiện khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em cũng bị cấm.

Quyền của trẻ em được mở rộng

Luật Trẻ em cũng mở rộng các quyền của trẻ em từ 10 đến 25 quyền, nổi bật như: quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các điều kiện sống và phát triển, quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục.

An toàn trên môi trường mạng

Trên môi trường mạng, cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, cung cấp sản phẩm và dịch vụ trên mạng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và bảo mật đời sống riêng tư của trẻ em. Cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc trẻ em cũng phải đảm nhận trách nhiệm giáo dục kiến thức và hướng dẫn kỹ năng để trẻ em tự biết bảo vệ mình khi tham gia vào môi trường mạng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Luật 102/2016/QH13, bạn có thể truy cập vào đây.