Microformats – Mang tính định dạng vùng vẫn rõ nét

Khi truy cập vào một trang web, chúng ta thường gặp phải rất nhiều thông tin khác nhau. Điều này gây khó khăn cho cả người dùng và các công cụ tìm kiếm để xử lý và hiểu rõ các thông tin đó. Đó là lúc chúng ta cần sử dụng Microformats – một chuẩn định dạng cấu trúc trang web giúp thể hiện thông tin một cách rõ ràng và dễ dàng.

Microformats là gì?

Microformats, hay viết tắt là MF, là một chuẩn định dạng cấu trúc trang web sử dụng các thẻ định dạng HTML/XHTML theo quy ước. Chuẩn này cho phép hiển thị siêu dữ liệu và các thuộc tính khác trên trang web một cách rõ ràng. Việc sử dụng Microformats giúp cho cả người dùng cuối và các công cụ tìm kiếm tự động xử lý thông tin.

Lợi ích của Microformats

Mặc dù trang web đã có khả năng “xử lý tự động” từ khi ra đời, việc xử lý các trang web không tuân theo quy ước lại trở nên khó khăn vì các thẻ định dạng được sử dụng không mô tả ý nghĩa của chúng. Với sự xuất hiện của Microformats, khoảng cách này được thu hẹp bằng cách gắn ngữ nghĩa vào các thẻ định dạng, giúp loại bỏ sự phức tạp trong xử lý. Các Microformats cho phép dữ liệu được lập chỉ mục, tìm kiếm, lưu trữ và sử dụng lại hoặc kết hợp thông tin.

Các áp dụng của Microformats

Microformats được sử dụng rộng rãi cho mục đích trích xuất dữ liệu, nhúng dữ liệu vào HTML/HTML5, và Atom/RSS/XHTML hay XML. Điều này giúp các trang web trở nên phong phú hơn với các thông tin liên quan, như sự kiện, thông tin liên hệ và mối quan hệ xã hội.

Kiểm tra chuẩn Microformats

Để kiểm tra xem trang web của bạn có tuân theo chuẩn Microformats hay không, bạn có thể sử dụng công cụ Rich Snippets của Google tại địa chỉ sau: Copy Paste Tool.

Tài liệu và thông tin thêm

Để tìm hiểu thêm về Microformats và các chuẩn khác như Schema, JSON, bạn có thể tham khảo các tài liệu và thông tin tại trang chủ của Microformats: Copy Paste Tool.

Việc sử dụng Microformats giúp tăng tính sắc nét và toàn vẹn cho trang web của bạn. Hãy áp dụng chuẩn này để cung cấp thông tin dễ hiểu và thu hút người dùng đến với trang web của bạn.