mở file mkv bằng window media player win 10 | Copy Paste Tool

mở file mkv bằng window media player win 10 | Copy Paste Tool

Mở file mkv bằng window media player win 10

Tham khảo: MINI WORLD : CÁCH HACK XU & ĐẬU TRONG MINI WORLD đơn giản !!!!!!!

Mặc định phần mềm Windows Media Player chỉ hỗ trợ người dùng xem những đuôi video như WMV, MPG, MPEG, M4A… Trong khi đó video download từ Internet chủ yếu sử dụng các đuôi như MKV, MP4, FLV, hoặc AVI. Chính vì vậy khi sử dụng Windows Media Player để mở các video này, chắc chắn phần mềm sẽ báo lỗi và không xem được video.Vậy nếu muốn xem mọi định dạng video trên Win 7 bằng Windows Media Player, bạn nên sử dụng phương pháp mà chúng tôi giới thiệu dưới đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published.