Hướng dẫn đăng nhập email Outlook FPT

Chào bạn đến với bài viết hôm nay của chúng tôi!

Hướng dẫn đăng nhập mail @fe.edu.vn

Tài khoản email @fe.edu.vn là tài khoản Office365, gói A1, được nhà trường cung cấp cho toàn thể CBGV. Với tài khoản này, bạn có thể sử dụng các công cụ của Microsoft trực tuyến như Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneDrive…

Bước 1: Sau khi email được cấp, bạn truy cập vào trang thay đổi mật khẩu: https://ess.fpt.com

Mật khẩu mới cần có ít nhất 12 ký tự và bao gồm cả chữ HOA, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.

Bước 2: Sau khi đổi mật khẩu, bạn truy cập vào trang http://mail.fe.edu.vn hoặc https://portal.office.com để đăng nhập.

Bước 3: Mail @FE yêu cầu xác thực 2 bước qua điện thoại di động và ứng dụng. Bạn cần tải app Microsoft Authenticator và làm theo hướng dẫn để nhập số điện thoại.

Cuối cùng, bạn cần lưu ý về Mật Khẩu Ứng Dụng (Application Password). Link để tạo MKUD là https://mysignins.microsoft.com/security-info. MKUD được sử dụng khi bạn cần cài đặt mail POP3 vào Gmail, phần mềm Outlook hoặc các ứng dụng khác yêu cầu đăng nhập email @fe.

Để vào trang đăng nhập email @FE trực tiếp, bạn truy cập đường dẫn: https://outlook.office.com.

Hướng dẫn đăng nhập mail @fpt.edu.vn

Bước 1: Truy cập http://mail.fpt.edu.vn hoặc https://mail.google.com để đăng nhập và thay đổi mật khẩu (mật khẩu mặc định là 123@123a).

Bước 2: Truy cập email và các ứng dụng khác của Google.

Nhúng mail @fe.edu.vn vào chung với mail @fpt.edu.vn trên Google:

Trước khi nhúng mail, bạn cần tạo Mật Khẩu Ứng Dụng cho email @fe.edu.vn theo hướng dẫn tại đây.

Tiếp theo, bạn truy cập mục Settings, chọn “Add a mail account” để thêm mail POP3 để nhận thư (gửi đến @fe.edu.vn). Nhập mail @fe, user, pass và pop server là “outlook.office365.com”. Chọn port 995 và tick vào các ô như hình minh họa.

Tiếp theo nhập smtp server là “smtp.office365.com”. Nhập email @fe.edu.vn và mật khẩu ứng dụng đã tạo ở bước trên. Nếu chưa tạo Mật Khẩu Ứng Dụng (MKUD), bạn có thể tạo tại https://mysignins.microsoft.com/security-info.

Mã xác thực sẽ được gửi vào mail @fe.edu.vn; bạn chỉ cần nhập mã vào ô verify hoặc click vào link gửi về mail @fe.

Sau khi tích hợp email thành công, hãy chọn “make default” cho tài khoản mail @fe.edu.vn để mặc định thư gửi đi sẽ từ email @FE.

Lưu ý: Email @fe.edu.vn sau 45 ngày sẽ yêu cầu đổi mật khẩu. Thông báo này sẽ liên tục nhắc nhở trong 7 ngày cho tới khi đổi mật khẩu thành công. Nếu quên không đổi mật khẩu, tài khoản email sẽ bị khóa. Bạn có thể báo cho bộ phận Nhân sự để được reset tài khoản, hoặc tự reset mật khẩu nếu đã cài đặt Authenicator theo hướng dẫn tại đây.

Cài đặt ứng dụng MyFPT

Bước 1: Cài đặt ứng dụng MyFPT từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android).

Bước 2: Vào ứng dụng MyFPT và đăng nhập bằng “Login with your company account”. Chọn “FPT Corporation” và điền thông tin email @FE và mật khẩu để đăng nhập.

Nếu bạn cần hỗ trợ về ứng dụng MyFPT, vui lòng liên hệ:

Workplace on Facebook

Tài khoản Workplace được cấp sau khi CBGV ký hợp đồng fulltime.

  • Trên điện thoại: bạn cài đặt app Workplace và Workchat.
  • Trên máy tính: truy cập link fpt.facebook.com.

Bước login đầu tiên, chọn “Login in SSO”, sau đó trình duyệt sẽ điều hướng sang trang đăng nhập tài khoản Microsoft dành cho doanh nghiệp, bạn nhập email @fe.edu.vn.

Lưu ý: Trên điện thoại, bạn đăng nhập Workplace trước, sau đó đăng nhập Workchat.

Rất vui được giúp bạn! Nếu cần thêm thông tin, hãy truy cập Copy Paste Tool.