Active Win 8/8.1- Crack Win 8 Bằng CMD thành công 100% – Link Drive

Nếu trong quá trình cài đặt gặp khó khăn hoặc link tải không sử dụng được, các bạn hãy xem cách khắc phục lỗi TẠI ĐÂY NHÉ!

Cách 1: Kích hoạt Windows 8/8.1 thủ công bằng Key

Danh Sách Key kích hoạt Win 8/8.1

Dưới đây là danh sách các key của Windows 8/ 8.1 dùng để kích hoạt bản quyền vĩnh viễn.

W8 Core: BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4

W8 Core Single Language: 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ

W8 Professional: NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4

W8 Professional N: XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ

W8 Professional WMC: GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG

W8 Enterprise: 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7

W8 Enterprise N: JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT

W8.1 Core: M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK

W8.1 Core N: 7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64

W8.1 Core Single Language: BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66

W8.1 Professional: GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9

W8.1 Professional N: HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY

W8.1 Professional WMC: 789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P

W8.1 Enterprise: MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7

W8.1 Enterprise N: TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW

Bước 1: Kiểm tra phiên bản Windows

50

Bước 2: Vào CMD

51 1

Bước 3: Nhập lệnh kích hoạt

Các bạn copy hoặc nhập lệnh “slmgr /ipk xxx” với xxx là key tương ứng với phiên bản Windows của bạn. Sau khi đã nhập bạn nhấn Enter 1 phát

52 1

Hiện thông báo như hình dưới là ok

53

Bước 4: Nhập lệnh CMD

Các bạn copy hoặc nhập lệnh”slmgr /skms copypastetool.com” vào cmd và nhấn Enter

54

Nó sẽ hiện thông báo như hình dưới.

55

Bước 5: Kích hoạt thành công

Các bạn nhập tiếp lệnh “slmgr /ato” và nhấn Enter

56

Thông báo như hình dưới là thành công rồi nhé

57

Cách 2: Kích hoạt Windows 8/8.1 tự động CMD

Bước 1: Mở file Text

Ở ngoài màn hình desktop, các bạn nhấn chuột phải chọn New > Chọn Text Document

58

Bước 2: Copy dòng code bên dưới và dán vào file vừa mới tạo

@echo off

title Activate Windows 8 / Windows 8.1 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo – Windows 8 Core&echo – Windows 8 Core Single Language&echo – Windows 8 Professional&echo – Windows 8 Professional N&echo – Windows 8 Professional WMC&echo – Windows 8 Enterprise&echo – Windows 8 Enterprise N&echo – Windows 8.1 Core&echo – Windows 8.1 Core N&echo – Windows 8.1 Core Single Language&echo – Windows 8.1 Professional&echo – Windows 8.1 Professional N&echo – Windows 8.1 Professional WMC&echo – Windows 8.1 Enterprise&echo – Windows 8.1 Enterprise N&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows…&cscript //nologo copypastetool.com /ckms >nul&cscript //nologo copypastetool.com /upk >nul&cscript //nologo copypastetool.com /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /I “enterprise” >nul

if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo copypastetool.com /ipk MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7 >nul&cscript //nologo copypastetool.com /ipk TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW >nul&cscript //nologo copypastetool.com /ipk 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7 >nul&cscript //nologo copypastetool.com /ipk JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT >nul&goto server) else (cscript //nologo copypastetool.com /ipk GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9 >nul&cscript //nologo copypastetool.com /ipk HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY >nul&cscript //nologo copypastetool.com /ipk NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4 >nul&cscript //nologo copypastetool.com /ipk XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ >nul&cscript //nologo copypastetool.com /ipk BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4 >nul&cscript //nologo copypastetool.com /ipk 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ >nul&cscript //nologo copypastetool.com /ipk GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG >nul&cscript //nologo copypastetool.com /ipk M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK >nul&cscript //nologo copypastetool.com /ipk 7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64 >nul&cscript //nologo copypastetool.com /ipk BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66 >nul&cscript //nologo copypastetool.com /ipk 789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P >nul)

:server

if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com

if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com

if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com

if %i%==4 goto notsupported

cscript //nologo copypastetool.com /skms %KMS_Sev%:1688 >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.

cscript //nologo copypastetool.com /ato | find /i “successfully” && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: copypastetool.com&echo.&echo #How it works: copypastetool.com/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at copypastetool.com@copypastetool.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: copypastetool.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m “Would you like to visit my blog [Y,N]?” & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one… & echo Please wait… & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)

explorer “http://MSGuides.com”&goto halt

:notsupported

echo ============================================================================&echo.&echo Sorry! Your version is not supported.

:halt

pause >nul

Bước 3: Lưu file Text

Giao diện như hình bên dưới. Các bạn nhấn vào File > chọn Save as.. để lưu file lại

59

Bước 4: Đổi tên file kích hoạt

Các bạn file thành tên “1click.cmd” như hình. Nhớ là phải có đuôi .cmd nha

60

Bước 5: Chạy file copypastetool.com với quyền Admin

Sau đó, các bạn nhấn chuột phải vào file copypastetool.com vừa mới lưu xong. Chọn Run as administrator

61

Bước 6: Nhấn Enter

62

Bước 7: Thông báo thành công

Nếu có dòng chữ Product activated successfully là đã thành công. Các bạn nhấn phím N nhé

63

Cách 3: Kích hoạt Windows 8/8.1 bằng KMSpico

#Lưu ý: Với phương pháp kích hoạt này bạn phải sử dụng phần mềm. Để sử dụng KMSpico các bạn cần phải tắt phần mềm diệt virus mặc định của windows đi nhé. Chứ không là sẽ bị nó xóa nhầm file tải về đấy

Bước 1: Nhấn vào link: Download KMSPico Portable để tải phần mềm về. Sau đó giải nén bằng WinRar.

70

Bước 2: Vào thư mục vừa giải nén. Các bạn tiến hành chạy file copypastetool.com như hình dưới đây!

1 2

Bước 3: Sau khi nhấn và chương trình KMSpico thì một của sổ sẽ hiện lên. Tại đây việc làm của chúng ta đó chính là chỉ cần nhấn nút đỏ Start để bắt đầu tiến trình active.

72

Và sau khi nhấn active xong, các bạn kiểm tra xong hệ điều hành win của mình đã được kích hoạt vĩnh viễn chưa nhé.

Vậy là đã thành công rồi, các bạn có thể sử dụng vĩnh viễn mà khôn phải lo lắng gì nữa. Chúc các bạn thành công!.

Viết một bình luận