HClO4 – Chất điện li mạnh hay yếu?

HClO4, còn được gọi là axit pecloric, là một chất điện li mạnh và mạnh mẽ hơn cả axit sulfuric và axit nitric. Chất này thường ở dạng chất lỏng không màu và cũng là một chất oxi hóa mạnh. Việc tan trong nước dễ dàng và cũng rất dễ gây cháy nổ. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về tính chất của HClO4, hãy cùng tìm hiểu thêm về chất này và cách xác định liệu nó có phải là chất điện li mạnh hay không.

HClO4 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là những chất có thể hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn tan trong nước, phân tử của chúng phân li thành các ion. HClO4 thuộc loại chất điện li mạnh, cùng với nhiều axit mạnh khác như HCl, HNO3, H2SO4 và các bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2 và hầu hết các muối.

Ví dụ: HClO4 → H+ + ClO4-

Viết phương trình điện li của HClO4

Viết phương trình điện li của HClO4 như sau:

HClO4 → H+ + ClO4-

Bài tập vận dụng liên quan

 1. Trộn lẫn 200 ml dung dịch NaOH 1M với 100 ml dung dịch H3PO4 1M thì nồng độ mol của muối trong các dung dịch thu được là:
  A. 0,33M.
  B. 0,66M.
  C. 0,44M.
  D. 1,1M.

 2. Nhóm các chất nào dưới đây chỉ gồm các chất điện li mạnh:
  A. HClO4; CuSO4; H2SO4; H2S.
  B. HClO; Ca(NO3)2; BaCl2; H3PO4.
  C. HClO4; NaOH; Ca(NO3)2; K2SO4.
  D. HClO4; BaCl2; HClO; CH3COOH.

 3. Phương trình điện li nào sau đây viết đúng?
  A. HClO4 → H+ + ClO4-
  B. H2CO3 → 2H+ + HCO3-
  C. H2SO3 → 2H+ + SO32-
  D. NaF ⇌ Na+ + F-

 4. Chất nào sau đây trong nước là chất điện li mạnh:
  A. HClO4
  B. HClO
  C. HF
  D. H2S

Trên đây là những điểm quan trọng về HClO4, một chất điện li mạnh. Nếu bạn muốn nắm rõ hơn về chất này, hãy tham khảo các tài liệu liên quan như Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà Copy Paste Tool tổng hợp và đăng tải.

Đối với những thông tin chi tiết hơn về chất điện li mạnh khác, bạn có thể tham khảo những bài viết sau:

Hy vọng bài viết này đã mang lại cho bạn một cái nhìn tổng quan về HClO4 và tính chất điện li của nó.