Nhớ là gì? Tìm hiểu về file mềm và các định dạng file

Những điều thú vị khi viết email tiếng Anh

Chào các bạn đọc thân mến,

Sau những bài viết về cách đọc tên website và email trước đây, nhóm X-Team đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi tích cực, đóng góp và yêu cầu làm thêm những video có tính ứng dụng cao trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, hôm nay trên blog dịch thuật tiếng Anh, chúng ta sẽ tập trung vào chủ đề cụ thể về email, những cách đọc và từ vựng thông dụng khi viết thư cho người khác.

Chúng ta đã quen thuộc với một số từ cơ bản như “from”, “to”, “subject”, “send”, “reply”, đó là những từ mà hầu hết mọi người sử dụng email đều biết. Tuy nhiên, hôm nay Sanny sẽ tập trung vào một số từ phức tạp hơn thường hay sử dụng khi trao đổi email với đối tác nước ngoài.

Học từ vựng tiếng Anh liên quan đến email

Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về “Attach”. Đây là một động từ có nghĩa là “đính kèm”. Từ phái sinh của nó là “Attachment” và dạng phân từ là “Attached”. Hai từ này rất phổ biến khi chúng ta gửi email với đối tác cụ thể, ví dụ như trong hai câu ví dụ sau:

  • “I’m emailing the document you’ve asked for. Please refer to the attachment.” (Mình gửi cho bạn tài liệu mà bạn yêu cầu. Bạn hãy xem ở phần tài liệu đính kèm.)

Trong ví dụ này, “email” được sử dụng như một động từ và “attachment” là một danh từ.

  • “Please see the attached document you’ve asked for.” (Hãy xem ở trong tài liệu đính kèm mà bạn đã yêu cầu nhé!)

Ở ví dụ này, chúng ta cần lưu ý hai điều. Đầu tiên, từ “Attached” trong cụm từ “attached document” là một phân từ quá khứ, có thể được gọi là phân từ hai và thường được chia ở dạng bị động. Từ này đóng vai trò như một tính từ bổ nghĩa cho danh từ “document” đứng ngay sau nó. Thứ hai, cách đọc của phân từ “attached” là /t/.

Các kí hiệu email trong tiếng Anh

Hai từ tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu là “soft copy” và “hard copy”. Từ “copy” ở đây không phải là động từ sao chép mà là “bản”. “Soft copy” có nghĩa là “bản mềm” (các tài liệu có thể gửi qua email), trong khi “hard copy” có nghĩa là “bản cứng” (những tài liệu có thể cầm được). Hai từ này có thể được sử dụng trong câu như sau:

  • “If you wish, I will email you the soft copy of the file; or otherwise, I will post the hard copy over.” (Nếu bạn muốn, tôi sẽ gửi cho bạn bản mềm của tập tin qua email; nếu không, tôi sẽ gửi bản cứng qua bưu điện.)

Để kết thúc chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với hai cụm từ mới nữa, đó là “CC” và “BCC”. Chúng ta sử dụng “CC” khi đang gửi email cho một người và muốn gửi email cho một hay nhiều người khác cùng lúc. Còn nếu muốn ẩn địa chỉ email của những người mà mình gửi đi, ta sử dụng “BCC”. Cả hai cụm từ này có thể được sử dụng như động từ trong câu, ví dụ:

  • “Please don’t forget to CC the email to me!” (Đừng quên gửi email CC cho tôi nhé!)

Chúng cũng có thể được sử dụng dưới dạng động từ quá khứ trong câu, ví dụ:

  • “The email was cc’ed to me yesterday.” (Email đó đã được CC cho tôi ngày hôm qua.)

Công ty dịch thuật Việt Uy Tín hy vọng bạn thích bài học này, bài học do nhóm dịch công chứng tiếng Anh sưu tầm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chủ đề kế tiếp!!!

Copy Paste Tool