Những Câu Nói Bằng Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu

Tình yêu là một tình cảm thiêng liêng và vĩ đại. Nó có thể xuất hiện từ gia đình, bạn bè, những người xung quanh hoặc từ chính bản thân chúng ta. Tình yêu là những tình cảm đẹp và bền vững theo thời gian. Trong tất cả những tình yêu, tình yêu đôi lứa là một tình yêu đặc biệt, mang theo cả niềm vui lẫn nỗi buồn.

Những người đang yêu hoặc chuẩn bị yêu luôn muốn dành tặng những lời yêu thương đẹp đẽ cho đối tác của mình. Bài viết này sẽ giới thiệu những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh để các bạn có thể dành tặng người mình yêu thương.

I. Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu Lãng Mạn

1. “They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me.”
Có người đã nói rằng, nếu có ít nhất một người quan tâm đến bạn, cuộc sống vẫn không phải là một sự lãng phí. Vậy nên, khi mọi thứ trở nên tồi tệ và bạn cảm thấy muốn từ bỏ, hãy nhớ rằng bạn vẫn có tôi ở đây.

2. “A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.”
Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.

3. “If I die or go somewhere far, I’ll write your name on every star so people looking up can see just how much you meant to me.”
Nếu một ngày tôi chết hoặc đi đến nơi xa xôi, tôi sẽ viết tên bạn lên tất cả những vì sao, để mọi người ngước lên và thấy được ý nghĩa mà bạn mang đối với tôi.

4. “How can you love another if you don’t love yourself?”
Làm sao bạn có thể yêu người khác nếu bạn không yêu chính mình?

5. “Hate has a reason for everything but love is unreasonable”
Ghét ai thì có thể nêu lý do nhưng yêu ai thì không thể.

6. “A great love is not one who loves many, but one who loves one woman for life”
Tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người mà là yêu một người suốt đời.

7. “Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Coz I’ll be loving you every single day of my life?”
Hôm nay tôi có thể nói yêu bạn không? Nếu không, tôi có thể hỏi bạn lại vào ngày mai? Ngày kia? Ngày kế tiếp? Bởi vì tôi sẽ yêu bạn mỗi ngày trong cuộc sống của tôi.

8. “Love means you never have to say you’re sorry”
Yêu nghĩa là bạn không bao giờ phải nói lời xin lỗi.

9. “I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone”
Thà nghèo mà có tình yêu còn hơn giàu có mà đơn độc.

10. “To the world you may be one person, but to one person you may be the world”
Đối với thế giới, bạn có thể chỉ là một người nhỏ bé, nhưng đối với ai đó, bạn là cả thế giới của họ.

II. Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu Buồn

1. “No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry”
Không ai đáng để bạn khóc, và người xứng đáng sẽ không làm bạn khóc.

2. “Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile and have patience”
Đừng dừng lại việc yêu thương ngay cả khi bạn không nhận được. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.

3. “Friendship often ends in love, but love in friendship never”
Tình bạn thường kết thúc bằng tình yêu, nhưng tình yêu trong tình bạn thì không bao giờ.

4. “Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you”
Đừng lãng phí thời gian với người không sẵn lòng dành thời gian cho bạn.

5. “You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you’re not part of it.”
Bạn biết bạn đã yêu một người khi bạn muốn họ hạnh phúc ngay cả khi hạnh phúc của họ không liên quan đến bạn.

6. “Don’t cry because it is over, smile because it happened.”
Đừng khóc vì một điều gì đó đã kết thúc, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra.

7. “There’s always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around.”
Luôn có những người làm bạn tổn thương, vậy bạn phải tiếp tục tin tưởng và chỉ cần thận trọng hơn với những người bạn tin tưởng vào lần sau.

8. “The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.”
Cảm giác nhớ ai đó nhất là khi bạn ngồi bên cạnh họ và biết rằng bạn không thể có được họ.

9. “Deep as first love, and wild with all regret.”
Đắm say như mối tình đầu, và điên cuồng với những nuối tiếc.

10. “In love, one plus one equals everything and two minus one equals zero”
Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không.

III. Một Số Câu Nói Hay Về Tình Yêu Trong Các Bộ Phim Âu – Mỹ

1. “Some people are worth melting for.” (Frozen)
Có những người đáng để chúng ta tan chảy vì họ.

2. “You will never age for me, nor fade, nor die.” (Shakespeare in Love)
Em sẽ không bao giờ có tuổi trong mắt anh, không phai tàn, mà là bất tử.

3. “Love means never having to say you’re sorry.” (Love story)
Yêu là không bao giờ phải nói lời xin lỗi.

4. “Even more, I had never meant to love him. One thing I truly knew – knew it in the pit of my stomach, in the center of my bones, knew it from the crown of my head to the soles of my feet, knew it deep in my empty chest – was how love gave someone the power to break you” (Twilight)
Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu anh ấy. Một điều tôi biết rõ, từ sâu thẳm, từ xương tủy, từ đỉnh đầu cho đến gót chân, từ lồng ngực trống rỗng của tôi, đó là, tình yêu thật sự có thể khiến bạn phá vỡ.

5. “Surely it was a good way to die, in the place of someone else, someone I loved.” (Twilight)
Chắc chắn đó là một cách tốt để chết, thay vì ai đó, người mà bạn yêu.

6. “I love you every universe” (Doctor strange)
Tôi yêu em ở mọi vũ trụ.

7. “I love you 3000” (Iron Man)
Tôi yêu em 3000 lần.

IV. Những Câu Thả Thính Siêu Lãng Mạn Bằng Tiếng Anh

1. “Fire!!! Fire in my heart!”
Anh ơi có cháy này! Cháy trong tim em!

2. “Are you tired of running through my mind all day?”
Bạn có mệt không khi chạy quanh tâm trí của tôi cả ngày?

3. “It’s said that nothing lasts forever. Will you be my nothing?”
Không có gì tồn tại mãi mãi. Vậy bạn có thể là “không gì” của tôi không?

4. “My love for you is like diarrhea, holding it in is impossible.”
Tình yêu của tôi dành cho bạn giống như bị tiêu chảy, không thể kìm nén được.

5. “Love me or hate me I’m still gonna shine.”
Dù yêu hay ghét tôi, tôi vẫn sẽ tỏa sáng mà thôi.

6. “I’m not good at anything… except loving you.”
Tôi không giỏi gì cả, trừ việc yêu bạn.

7. “I’m 4, you’re 2. I’m minus you is still equal to you.”
Em là 4, anh là 2. Trừ anh ra thì vẫn là anh.

8. “Did it hurt when you fell out of heaven?”
Lúc bạn ngã khỏi thiên đường, bạn có đau không?

9. “You’re the reason behind my smile.”
Anh chính là lý do sau mỗi nụ cười của em.

10. “The word “happiness” starts with H in the dictionary. But my happiness starts with U!”
Từ “hạnh phúc” trong từ điển bắt đầu bằng chữ H, nhưng hạnh phúc của tôi bắt đầu bằng chữ U (you).

11. “Meeting you is the best thing that ever happened to me.”
Gặp được anh là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra với em.

12. “Always remember to smile because you never know who is falling in love with your smile.”
Luôn cố gắng mỉm cười vì bạn không bao giờ biết ai đang yêu nụ cười của bạn.

13. “Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror.”
Nếu bạn hỏi tại sao tôi hạnh phúc, tôi sẽ đưa bạn một chiếc gương.

14. “No matter how ‘Busy’ a person is… if they really love, they will always find the time for you!”
Cho dù một người có bận rộn đến đâu… nếu họ thật sự yêu bạn, họ sẽ luôn tìm thời gian cho bạn!

15. “Good boyfriends are hard to find. I must be the world’s greatest detective!”
Bạn trai tốt thì khó tìm. Tôi hẳn là nhà thám tử tài ba nhất.

16. “My eyes need a check-up, I just can’t take them off of you.”
Mắt tôi cần phải kiểm tra, tôi không thể rời mắt khỏi bạn được.

17. “Did you hurt yourself… when you fell from the heavens?”
Anh có đau không? Khi anh ngã từ trên thiên đường xuống vậy?

18. “You are so sweet, my teeth hurt.”
Bạn ngọt ngào tới mức răng tôi bị sâu luôn rồi.

19. “I wanna be the one holding your heart.”
Tôi muốn là người duy nhất nắm giữ trái tim bạn.

20. “You know If I had a dollar for every second I thought of you, I would be a billionaire!”
Nếu mỗi giây tôi nhớ bạn, tôi được một đô-la, tôi có thể trở thành tỷ phú cũng nên.

V. Thành Ngữ Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu

1. “Love me a little, love me long”
Tình yêu càng nhẹ nhàng, càng lâu dài.

2. “Love me, love my dog”
Yêu tôi thì phải yêu cả con chó của tôi.

3. “Believe in the spirit of love, it can heal everything in the world”
Hãy tin vào sức mạnh của tình yêu, nó có thể làm lành mọi thứ trên thế giới.

4. “You are fall in love with someone when you can not put into words how they make you feel”
Bạn yêu một người khi bạn không thể diễn tả được cách họ khiến bạn cảm thấy ra sao.

5. “Love at the first sight”
Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

6. “The apple of someone’s eye”
Bạn là người được ai đó yêu mến nhất.

7. “There is no difference between a wise man and fool when they fall in love”
Khi yêu nhau, không có sự khác biệt giữa người thông minh và kẻ ngốc.

8. “The best way to go to a woman’s heart is through her stomach”
Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim người phụ nữ là đi qua dạ dày của cô ấy.

9. “Absence makes the heart grow fonder”
Khi yêu nhau càng xa nhau, càng nhớ nhau hơn.

10. “True beauty is in the eyes of the beholder”
Vẻ đẹp thật sự nằm trong mắt người si tình.

11. “Love knows no bounds”
Tình yêu không có giới hạn.

12. “It only takes a second to say that “Love you”, but it will take a lifetime to show you how much”
Chỉ cần một giây để nói “Anh yêu em”, nhưng cần cả cuộc đời để chứng minh tình yêu của anh dành cho em.

VI. Từ Vựng Dùng Trong Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Bằng Tiếng Anh

1. Từ vựng về tình yêu khi mới yêu

 • A blind date: xem mặt
 • Flirtatious: thích tán tỉnh người khác
 • To flirt (with someone): tán tỉnh
 • To chat (someone) up: để ý, bắt chuyện với đối phương
 • Pick-up line: câu, lời lẽ tán tỉnh

2. Từ vựng về tình yêu khi đang yêu

 • Make a commitment: hứa hẹn
 • To be smitten with somebody: yêu say đắm
 • Live together: sống cùng nhau
 • To adore: yêu ai hết mực
 • To tie the knot: kết hôn
 • Hold hands: cầm tay

3. Từ vựng về tình yêu khi có trục trặc

 • Cheat on someone: lừa dối ai đó
 • Have a domestic: cãi nhau
 • Lovesick: tương tư, đau khổ vì yêu
 • To dump somebody: đá người yêu
 • To split up: chia tay
 • Get back together: làm lành sau khi chia tay

4. Từ vựng về tình yêu về cách gọi thân mật

 • Baby: bé cưng, bảo bối
 • Darling/Honey: anh/em yêu
 • My one and only: người yêu duy nhất
 • My sweetheart: người tình ngọt ngào
 • My boo: người dấu yêu
 • My true love: tình yêu đích thực đời tôi

Trên đây là những câu nói bằng tiếng Anh hay về tình yêu. Đó là những lời thật đẹp đẽ, hãy nhớ rằng, tình yêu luôn tồn tại xung quanh ta, hãy yêu bản thân, yêu cuộc sống này, rồi tình yêu sẽ tự tìm đến với bạn. Với những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu ngắn gọn ở trên, hy vọng bạn sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình!

Xem thêm: