Top 3 the sims 3 game debate hay nhất hiện nay

1 The Sims™ 3 Into the Future for PC/Mac – Origin

 • Tác giả: origin.com
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 4.91 (688 vote)
 • Tóm tắt: Còn hàng

2 Sims 3: World Adventures System Requirements – Game Debate

 • Tác giả: game-debate.com
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 4.74 (355 vote)
 • Tóm tắt: OS: Windows XP 32-bit · Processor: Intel Pentium 4 2.0GHz / AMD Athlon XP 2000+ · Graphics: AMD Radeon Xpress 1100 128mb or NVIDIA GeForce 6200 · RAM: 1.5 GB · HDD: 

3 The Sims 3 system requirements – Can You RUN It

 • Tác giả: systemrequirementslab.com
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 4.47 (362 vote)
 • Tóm tắt: Can I Run it? Test your specs and rate your gaming PC. System requirements Lab runs millions of PC requirements tests on over 8,500 games a month. Can