List 17 tom regrets spend too much time play computer games hot nhất

1 Tom regrets…(spend) too much time-..(play) computer games nam

 • Tác giả: xn--i-kia479t.vn
 • Ngày đăng: 07/24/2021
 • Đánh giá: 4.93 (723 vote)
 • Tóm tắt: Vừa rồi, đổi.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Tom regrets…(spend) too much time-..(play) computer games nam 2022 ❤, hi vọng với thông tin hữu 

2 Tom regrets…(spend) too much time-..(play) computer games nam

 • Tác giả: xn--du-hc-2022-bx3e.vn
 • Ngày đăng: 09/16/2021
 • Đánh giá: 4.73 (448 vote)
 • Tóm tắt: Vừa rồi, du-học-2022.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Tom regrets…(spend) too much time-..(play) computer games nam 2022 ❤, hi vọng với thông 

3 Tom regrets…(spend) too much time-..(play) computer games nam

 • Tác giả: xn--lch-thi-u-xgb6044f1ma.vn
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 4.46 (572 vote)
 • Tóm tắt: Vừa rồi, lịch-thi-đấu.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Tom regrets…(spend) too much time-..(play) computer games nam 2022 ❤, hi vọng với thông 

4 Put the verbs in brackets into the correct formTom regrets … – Olm

 • Tác giả: olm.vn
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 4.26 (454 vote)
 • Tóm tắt: Tom regrets spending spend) too much time to play.(play) computer games. students stopped making .(make) noise when the teacher came in; He’ll try not to 

5 Put the verbs in brackets into the correct form: To V, V or V-ing. Tom

 • Tác giả: lazi.vn
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 4.14 (489 vote)
 • Tóm tắt: · Put the verbs in brackets into the correct form: To V, V or V-ing. Tom regrets …. (spend) too much time …. (play) computer games – Put 

6 I/ GIVE THE CORRECT FORM OF THE VERBS IN BRACKETS: Is

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 09/08/2021
 • Đánh giá: 3.92 (425 vote)
 • Tóm tắt: Put the verbs in brackets into the correct form. 1. Tom regrets ………….. (spend) too much time …………… (play) computer games . 2. Students stopped …

7 Tom regrets (spend) too much time (play) computer games. – Moon.vn

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 3.78 (410 vote)
 • Tóm tắt: Tom regrets (spend)______ too much time (play)_____ computer games. Đáp án. => Key: spending / playing => Vì: regret doing sth: hối tiếc đã làm gì, 

8 Give the correct form of the verbs in brackets: 1. Tom regrets ( spend

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 3.5 (245 vote)
 • Tóm tắt: Tom regrets ( spend )spending too much time ( play ) playing computer games . 2.Students stopped ( make ) making noise when the teacher came in

9 Tom regrets…(spend) too much time-..(play) computer games nam

 • Tác giả: xn—-o-bnag.vn
 • Ngày đăng: 10/03/2021
 • Đánh giá: 3.32 (410 vote)
 • Tóm tắt: Vừa rồi, ò-ó-o.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Tom regrets…(spend) too much time-..(play) computer games nam 2022 ❤, hi vọng với thông tin hữu 

10 Tom regrets…(spend) too much time-..(play) computer games nam

 • Tác giả: xn--li-mi-xqa5384c.vn
 • Ngày đăng: 11/14/2021
 • Đánh giá: 3.14 (249 vote)
 • Tóm tắt: Vừa rồi, lái-mới.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Tom regrets…(spend) too much time-..(play) computer games nam 2022 ❤, hi vọng với thông tin hữu 

11 Tom regrets…(spend) too much time-..(play) computer games nam

 • Tác giả: xn--li-hay-wo8b.vn
 • Ngày đăng: 10/14/2021
 • Đánh giá: 2.86 (149 vote)
 • Tóm tắt: Vừa rồi, lời-hay.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Tom regrets…(spend) too much time-..(play) computer games nam 2022 ❤, hi vọng với thông tin hữu 

12 Bai tap ve V Ving to V – Tài liệu text – 123doc

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 2.84 (96 vote)
 • Tóm tắt: Tom regrets ………….. (spend) too much time ……… (play) computer games . 2. Students stopped ……….(make) noise when the teacher came in . 3. He’ll try…

13 1. Tom regrets ………………… (spend) too much time … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 10/20/2021
 • Đánh giá: 2.64 (58 vote)
 • Tóm tắt: · Tom regrets ( spend )spending too much time ( play ) playing computer games . 2.Students stopped ( make ) making noise when the teacher came 

14 Tom regrets…(spend) too much time-..(play) computer games nam

 • Tác giả: xn--ti-8bt.vn
 • Ngày đăng: 12/07/2021
 • Đánh giá: 2.64 (90 vote)
 • Tóm tắt: Vừa rồi, tụi.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Tom regrets…(spend) too much time-..(play) computer games nam 2022 ❤, hi vọng với thông tin hữu 

15 1. Tom regrets spending too much time playing computer games .2

 • Tác giả: vi4.ilovetranslation.com
 • Ngày đăng: 05/22/2022
 • Đánh giá: 2.4 (155 vote)
 • Tóm tắt: Tom regrets spending too much time playing computer games . 2. Students stopped making noise when the teacher came in . 3. He’ll try not to make the same 

16 Put the verbs in brackets into the correct form Tom regrets (spend

 • Tác giả: hocfull.com
 • Ngày đăng: 06/20/2022
 • Đánh giá: 2.33 (96 vote)
 • Tóm tắt: · Tom regrets spending spend) too much time to play.(play) computer games. students stopped making .(make) noise when the teacher came in 

17 Tom regrets…(spend) too much time-..(play) computer games | Rất

 • Tác giả: xn--rt-tt-711bxm.vn
 • Ngày đăng: 01/14/2022
 • Đánh giá: 2.31 (51 vote)
 • Tóm tắt: Vừa rồi, rất-tốt.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Tom regrets…(spend) too much time-..(play) computer games ❤, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài