Western Blot: Kỹ thuật phân tích protein chuyên biệt

Western Blot là một kỹ thuật phân tích được sử dụng rộng rãi để phát hiện các protein chuyên biệt trong mẫu mô hay dịch chiết xuất mô. Phương pháp này sử dụng điện di trên gel để phân tách các protein dựa trên cấu trúc 3D hoặc độ dài của polypeptide. Sau đó, protein được chuyển lên màng và gắn với kháng thể đặc hiệu.

Nguyên lý hoạt động

Kỹ thuật Western Blot là sự kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể. Protein kháng nguyên được phát hiện thông qua phản ứng tạo màu hoặc phát huỳnh quang.

Các bước thực hiện

Bước 1: Xử lý mẫu

Mẫu được lấy từ mô hoặc môi trường nuôi cấy tế bào. Mẫu rắn được xử lý bằng phương pháp cơ học, còn mẫu lỏng được ly giải bằng chất tẩy rửa và dung dịch đệm.

Bước 2: Điện di trên gel

Điện di trên gel để phân tách các protein trong mẫu. Sự phân tách này dựa trên điểm đẳng điện, khối lượng phân tử và điện tích của protein.

Bước 3: Chuyển protein gel lên màng

Protein được chuyển từ gel lên màng PVDF hoặc nitrocellulose. Quá trình này giữ nguyên sự sắp xếp của protein trên gel.

Bước 4: Xử lý màng

Màng được xử lý để ngăn chặn liên kết không đặc hiệu giữa màng và kháng thể. Điều này giúp giảm nhiễu cơ bản trong kết quả cuối cùng.

Bước 5: Quá trình lai và phát hiện vị trí lai

Màng được dò protein bằng kháng thể đã được biến đổi, sau đó được gắn enzyme và phát hiện bằng phản ứng hấp thụ quang.

Ứng dụng của Western Blot

Kỹ thuật Western Blot có nhiều ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu và chẩn đoán bệnh. Nó được sử dụng để xác định hoạt động của gel, nhận dạng protein mục tiêu, đánh giá tính chuyên biệt của kháng thể và phân tích bệnh do vi khuẩn và virus gây ra. Ngoài ra, năm 2002, phương pháp Western Blot đã được ứng dụng thành công trong việc xác định kháng nguyên giun đũa chó trên thỏ, mở ra một hướng đi mới trong việc xét nghiệm chẩn đoán các bệnh ký sinh trùng trên người.

Với những thông tin về Western Blot trên đây, bạn có thể áp dụng kỹ thuật này vào công việc nghiên cứu của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về Western Blot và các kỹ thuật phân tích protein khác, hãy tham khảo tại Copy Paste Tool.